acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะครูให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน

บรรยากาศเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ และภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะครูไทยและครูต่างชาติให้การต้อนรับผู้ปกครองและนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566