.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 รอบมัธยมศึกษา ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์บ้านและโรงเรียนครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันอาทิตย์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โดยแบ่งเป็นสองรอบ
🔵รอบที่ 1 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-3 หลักสูตร MLP และ หลักสูตร EP
08.30 - 10.00 น. ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นตามห้องเรียน
🟢รอบที่ 2 ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 หลักสูตร MLP และ หลักสูตร EP
11.00 - 12.30 น. ผู้ปกครองพบครูประจำชั้นตามห้องเรียน