.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการให้เป็น สนามจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “สมุทรปราการเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 โดยจัดการแข่งที่ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรปราการให้เป็น สนามจัดการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 1 “สมุทรปราการเกมส์” ระหว่างวันที่ 16-18 มิถุนายน 2566 โดยจัดการแข่งที่ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
ซึ่งประกอบด้วยทีมอีสปอร์ต ตัวแทนจากภาค 1 จำนวน 6 จังหวัด คือจังหวัดสระแก้ว จังหวัดจันทบุรี จังหวัดนนทบุรี จังหวัดสมุทรสาคร กรุงเทพมหานครและจังหวัดสมุทรปราการ ผลการแข่งปรากฎว่า
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ
ทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสาคร
ทีมชนะเลิศทีม ได้แก่ จังหวัดจันทบุรี
โดยทีมชนะเลิศและทีมรองชนะเลิศอันดับที่ 1 จะเป็นตัวแทนของภาค1 ไปแข่งขันในกีฬาแห่งชาติที่จังหวัดกาญจนบุรีในเดือนสิงหาคม2566ซึ่งหลังจบการแข่งขันได้มีพิธีมอบเหรียญรางวัลและเกียรติบัตร ให้กับทีมที่ชนะการแข่งขันดังกล่าว โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ รู้สึกเป็นเกียรติที่ได้รับเป็นเจ้าภาพในการแข่งขันครั้งนี้ ขอขอบคุณนักกีฬาทุกคน ที่เข้าร่วมการแข่งขันตลอดจนเจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันทุกคน ขอองค์พระเป็นเจ้า แม่พระอัสสัมชัญ ประทานพระพรอันอุดมมายังทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว