.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน นำทีมโดย
คุณพ่อบัวทอง บุญทอด ประธานการศึกษา มิสซังอุดรธานี

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ, ภราดา มานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการ, ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ และคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน นำทีมโดย
คุณพ่อบัวทอง บุญทอด ประธานการศึกษา มิสซังอุดรธานี คุณพ่ออุดม ดีเลิศประดิษฐ์ ผู้ช่วยประธานการศึกษา คุณพ่อพงศ์ศิระ คำศรี ผู้จัดการ รร. เซนต์ยอแซฟยานนาวา
และคณะครูที่มาเยี่ยมชม และศึกษางานหลักสูตรการเรียนการสอนของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ในวันศุกร์ ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ.2566
ณ ห้องประชุมอำนวยการ เวลา 10.30 น.-12.00 น.