.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้รับมอบชุดฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลจำนวน 150 ชุด ได้แก่ รุ่น 12 ปี , รุ่น 14 ปี , รุ่น 16 ปี , รุ่น 18 ปี เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ในปีการศึกษา 2566

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ ได้รับมอบชุดฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลจำนวน 150 ชุด ได้แก่ รุ่น 12 ปี , รุ่น 14 ปี , รุ่น 16 ปี , รุ่น 18 ปี เพื่อใช้ในการฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอล ในปีการศึกษา 2566 ในนามโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอขอบคุณ คุณณัฐพล อ้นอินทร์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 ตำบลบางบ่อ และ คุณสาวิณีย์ ยงถาวร ผู้ปกครอง ด.ช.ปภังกร อ้นอินทร์ ชั้น ม.3/6 ที่ได้นำชุดฝึกซ้อมกีฬาฟุตบอลมาสนับสนุนนักกีฬาของโรงเรียน ในครั้งนี้ ขอขอบคุณท่านในการร่วมสร้างขวัญและกำลังใจที่ดีเสมอมา ด้วยน้ำใจอันดีงาม ทางโรงเรียนจะนำสิ่งของที่ท่านนำมาสนับสนุนไปใช้ให้ประโยชน์สูงสุดต่อไป