.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พบนักเรียนระดับ มัธยมศึกษา ในโอกาสเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 ณ บริเวณ Saint Louis Arena เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน ที่ผ่านมา