acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

คณะครู ตรวจ ATK ก่อนเข้าสัมนาครูประจำปี 2566

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้ร่วมกับโรงพยาบาลเปาโลเมโมเรียล สมุทรปราการ จัดให้มีการตรวจ ATK คณะครูไทยและครูต่างชาติ เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยจำนวนคุณครูไทย 259 คน
คุณครูต่างชาติ 77 คน รวมลงทะเบียนทั้งหมด 336 คน