.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โครงการ ACSP VIP UK Summer Course 2023

เมื่อวันที่ 1-24 เมษายน พ.ศ. 2566 นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-มัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 36 คน พร้อมด้วยคุณครู 2 คน นำโดยมิสสุประภา คำสุข และ มาสเตอร์รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล ในโครงการ ACSP VIP UK Summer Course 2023 โครงการค่ายภาษาอังกฤษและพัฒนาผู้นำเยาวชน ณ ประเทศอังกฤษ ทัศนศึกษาประเทศสกอตแลนด์ และเวลส์ เพื่อให้นักเรียนได้เสริมสร้างความรู้และพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษกับเจ้าของภาษา เสริมสร้างความมั่นใจในตนเอง พัฒนาทักษะความเป็นผู้นำ ฝึกฝนความมีระเบียบวินัย ความสามัคคี และเรียนรู้วัฒนธรรมของชาวอังกฤษ

โดยนักเรียนทุกคนได้เรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นกับคุณครูเจ้าของภาษา ร่วมกับเพื่อนชาวต่างชาติและร่วมกิจกรรมที่จัดโดยโรงเรียน BLC International เมือง Brighton ที่ได้รับการรับรองโดย British Council (2 สัปดาห์) ได้พัฒนาทักษะผู้นำ โดยเรียนรู้ทักษะผู้นำ ผ่านการทำกิจกรรมแนว Adventure แบบเดี่ยวและแบบกลุ่มที่ PGL Boreatton Park เมือง Shropshire ซึ่งเป็นค่ายพัฒนาผู้นำอันดับหนึ่งของประเทศอังกฤษ (1 สัปดาห์) อีกทั้งนักเรียนทุกคนได้ไปทัศนศึกษา 10 เมือง ได้แก่ London, Brighton ,Edinburgh,Cardiff ,Eastbourne ,Lewes ,Manchester ,Oxford ,Liverpool ,Rottingdean ซึ่ง Programme Highlights อาทิเช่น เที่ยวสวนสนุก Chessington World of Adventures ทัวร์สนามฟุตบอล Liverpool Anfield Stadium Tour ทัวร์สนามฟุตบอล Manchester United OId Trafford Stadium Tour เป็นต้น หลังจากจบโครงการในวันสุดท้ายนักเรียนทุกคนได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตรภาษาอังกฤษพร้อมรายงานผลการเรียนจากทางโรงเรียน BLC International และประกาศนียบัตรจากค่ายพัฒนาผู้นำเยาวชน PGL