.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2023 ณ Blu - o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna รอบการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4– 6

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการแข่งขัน ACSP FAMILY BOWLING 2023 ณ Blu - o Rhythm & Bowl @ Mega Bangna  ซึ่งเป็นรอบการแข่งขันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4– 6 ในวันอาทิตย์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2566

            โดยมี ภราดามานิต สกนธวัฒน์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน  พร้อมด้วย คณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ   กรรมการสมาคมผู้ปกครองฯ เข้าร่วมพิธี ในพิธีเปิดนั้นมี ดร.เอก วงศ์อนันต์ เลขาธิการสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าฯ ให้การต้อนรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  และผู้ปกครอง ที่ได้ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน BOWING เป็นจำนวนมาก ซึ่งนอกจากจะเป็นการแข่งขันโบว์ลิ่งและยัง มีการร่วมสนุกในการเล่นเกม พร้อมจับสลากของรางวัล ให้กับนักเรียนและผู้ปกครองที่ร่วมการแข่งขัน โดยกิจกรรมACSP FAMILY BOWING 2022 สำเร็จลุล่วงเป็นอย่างดียิ่ง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการและสมาคมศิษย์เก่าอัสสัมชัญสมุทรปราการ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านและนักเรียนทุกคน รวมถึง คุณครูทุกท่านที่ช่วยสร้างสรรค์กิจกรรมในครั้งนี้ ขอองค์พระเป็นเจ้า แม่พระอัสสัมชัญ ประทานพระพรอันอุดมมายังทุกท่านที่ได้ให้การสนับสนุนและมีส่วนร่วมในกิจกรรมในวันนี้