.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

พิธีเปิดโครงการคุณครูทุกท่านร่วมกันออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ณ บริเวณ St.Louis Arena

ออกกำลังกายตามชนิดกีฬาที่ถนัด ในพิธีเปิดโครงการคุณครูทุกท่านร่วมกันออกกำลังกายเต้นแอโรบิก ณ บริเวณ St.Louis Arena และรับเครื่องดื่มเกลือแร่ โพคารี่ สเวท ที่นำมาสนับสนุนให้นักเรียนและคุณครูได้ดื่ม ให้หายเหนื่อยจากการออกกำลังกาย โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย ขอขอบคุณทุกฝ่ายที่ให้ความร่วมมือ