.
acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับสมัคร ทดสอบสมรรถภาพ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และนำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3 เข้ารับรายงานตัว ประจำการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้ารับสมัคร ทดสอบสมรรถภาพ เพื่อเข้าเป็นนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 และนำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 2-3 เข้ารับรายงานตัว ประจำการศึกษา 2566 ณ โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร ถนนวิภาวดีรังสิต ในวันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2566 โดยมีคณะคุณครูในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 ติดตามไปกับนักเรียน เพื่อดูแล ติดต่อ ประสานงานอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนและเรียนเชิญ ม.ภูมิชนะ เกิดพงษ์ หัวหน้าฝ่ายกิจกรรม (ผู้กำกับพิเศษโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ) กล่าวให้โอวาทกับนักเรียนก่อนออกเดินทาง