acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับบริษัทธนัชวิชญ์ แทรเวล จัดให้มีการตรวจเช็คร่างกายของพนักงานขับรถ โดยใช้เครื่องมือวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานของบริษัทฯ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมกับบริษัทธนัชวิชญ์ แทรเวล จัดให้มีการตรวจเช็คร่างกายของพนักงานขับรถ โดยใช้เครื่องมือวัด ทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรฐานของบริษัทฯ และเพื่อความปลอดภัยของครูและนักเรียนในการใช้บริการ