acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

MLP Morning Vocabulary Activity: นักเรียนโปรแกรม MLP ทบทวน และเอาการ (ท่อง) คำศัพท์

MLP Morning Vocabulary Activity: นักเรียนโปรแกรม MLP ทบทวน และเอาการ (ท่อง) คำศัพท์ภาษาอังกฤษ ได้แก่ วิชา English, Mathematics, Science และ Social studies กับครูประจำชั้น และครูผู้ช่วนประจำชั้น ณ ห้องเรียนของนักเรียน ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ระหว่างเวลา 07.25 – 08.00 น.