acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

งานลูกเสือได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของลูกเสือกองร้อยพิเศษโดยการวัดและตัดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ

ในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 งานลูกเสือได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมของลูกเสือกองร้อยพิเศษโดยการวัดและตัดเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษ ของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ทางโรงเรียนได้อำนวยความสะดวกให้กับนักเรียนโดยมอบหมายให้ทางร้านคุณเด่นซึ่งเป็นร้านที่มีชื่อเสียงในการตัดเครื่องแบบลูกเสือของโรงเรียนชั้นนำในประเทศไทยเข้ามาทำการวัดและตัด เพื่อให้เนื้อผ้าและสีของเครื่องแบบลูกเสือกองร้อยพิเศษมีความเป็นระเบียบและถูกต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน