acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566

เมื่อวันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ พร้อมคณะผู้ร่วมบริหาร ให้การต้อนรับ คณะผู้ตรวจติดตามการใช้จ่ายเงินอุดหนุนโรงเรียนเอกชน ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมอำนวยการ อาคารอำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ