acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมสมรรถภาพทางกายนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตั้งแต่เวลา 16.40-17.40น. ณ สนาม St. Louis Arena โดยมีครูทหารฝึกสอน 4 นาย จากโรงเรียนรักษาดินแดน มาให้คำแนะนำ และฝึกปฎิบัติเพื่อให้เกิดความพร้อมและพัฒนาทักษะทางด้านร่างกาน (ดันพี้น/ลุกนั่ง/วิ่ง)