acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการ จัดให้มี การบรรยายพิเศษ "จิตวิทยาเชิงบวกสำหรับครู ในการดูแลนักเรียน" โดย รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน)

ฝ่ายปกครอง โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ จัดการอบรมให้ความรู้ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ในหัวข้อ "จิตวิทยาเชิงบวกสำหรับครูในการดูแลนักเรียน"
โดย รศ.นพ. สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566ณ หอประชุมรัชตสมโภช อาคารหลุยส์ มารี

โดยมี ภราดา ดร.มณฑล ประทุมราช ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานในพิธี และ ภราดาณัฐธร สุพล รองผู้อำนวยการ ร่วมฟังการอบรมครั้งนี้ หลังจากจบการอบรมผู้เข้ารับฟังการอบรมทุกท่านจะได้รับประกาศนียบัตร พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน