acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

🇯🇵🇹🇭โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน และเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้กับคณะนักเรียน และคุณครูจาก KANTO INTERNATIONAL HIGH SCHOOL ในโครงการ OVERSEA THAI CULURAL STUDY TRIP FOR JAPANESE STUDENTS

 

เมื่อวันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2566 ทางโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้นำคณะคุณครูจาก KANTO INTERNATIONAL HIGH SCHOOL เรียนรู้วัฒนธรรมไทย อาทิเช่น การทำอาหารไทย ดนตรีไทย และรำไทย โดยคณะนักเรียน และคุณครูจากญี่ปุ่นได้รับวัฒนธรรม ความสนุกสนาน และมีความพึงพอใจเป็นอย่างมาก
ซึ่งในการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในครั้งนี้ ไม่เพียงแค่ได้รับความรู้เกี่ยวกับวัณธรรมไทยเพียงอย่างเดียวเท่านั้น การสอน การสื่อสาร ยังใช้ภาษาอังกฤษ และภาษาญี่ปุ่นในการแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นการฝึกทักษะทางด้านภาษาทั้งนักเรียนไทย และนักเรียนชาวญี่ปุ่นได้อย่างดีเยี่ยม