acsp@acsp.ac.th
+66 2384 7491-6

ACSP News

img

บรรยากาศ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน Chinese Standard Test (HSK)ระดับ 1–4 ประจำปีการศึกษา 2565

 

บรรยากาศ การทดสอบวัดระดับความรู้ทางภาษาจีน Chinese Standard Test (HSK)ระดับ 1–4 ประจำปีการศึกษา 2565
ในวันเสาร์ที่ 18 มีนาคม 2566 ณ ศูนย์สอบ HSK โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ


ภาพเพิ่มเติม:
อัลบั้ม : 22201 บรรยากาศ การสอบ HSK 1-4 (18 มีค 66)