โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
Teacher's teaching timetable
 
  ตารางสอนสำหรับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ HOME >Teacher's teaching timetable
 
   
 

ตารางสอนสำหรับคุณครูเท่านั้น
Update : 02-06-2561

โดย : วิชาการ

 
ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2561 / Teacher's Teaching Timetable 2018

เลขครู/No

Download

Teacher No.10 - 50

Teacher No.51-100

Teacher No.101-150

Teacher No.151-200

Teacher No.201-250

Teacher No.251-300

Teacher No.301-350
ตารางสอนห้องเรียน /Classroom Timetable

ประถมศึกษา / Primary

มัธยมศึกษา / Secondary
ประถมศึกษาปีที่ 1/ Primary 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 / Secondary 1

ประถมศึกษาปีที่ 2 / Primary 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2 / Secondary 2

ประถมศึกษาปีที่ 3 / Primary 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3 / Secondary 3

ประถมศึกษาปีที่ 4 / Primary 4

มัธยมศึกษาปีที่ 4 / Secondary 4

ประถมศึกษาปีที่ 5 / Primary 5

มัธยมศึกษาปีที่ 5 / Secondary 5

ประถมศึกษาปีที่ 6 / Primary 6

มัธยมศึกษาปีที่ 6 / Secondary 6
 

ประถมศึกษา / English Program Primary

มัธยมศึกษา / English Program Secondary
English Program Primary 1 - 6 English Program Secondary 1 - 6
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.