โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The second semester of academic year 2017
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
Teacher's teaching timetable
 
  ตารางสอนตารางสอนห้องเรียนภาคเรียนที่1 / 2560
Classroom Timetable Student 2017
HOME >Classroom Timetable
 
   
  ตารางสอนตารางสอนห้องเรียน ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2560
Classroom Timetable Student 2017

หมายเหตุ : ตารางอาจมีการปรับเปลี่ยนได้

Update : 15-05-2017
 
ตารางสอนห้องเรียน /Classroom Timetable

ประถมศึกษา / Primary

มัธยมศึกษา / Secondary
ประถมศึกษาปีที่ 1/ Primary 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1 / Secondary 1

ประถมศึกษาปีที่ 2 / Primary 2

มัธยมศึกษาปีที่ 2 / Secondary 2

ประถมศึกษาปีที่ 3 / Primary 3

มัธยมศึกษาปีที่ 3 / Secondary 3

ประถมศึกษาปีที่ 4 / Primary 4

มัธยมศึกษาปีที่ 4 / Secondary 4

ประถมศึกษาปีที่ 5 / Primary 5

มัธยมศึกษาปีที่ 5 / Secondary 5

ประถมศึกษาปีที่ 6 / Primary 6

มัธยมศึกษาปีที่ 6 / Secondary 6
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.