โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : Summer Course 2019
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP Center
 
  รายละเอียดการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน 2561 HOME >ACSP ACADEMIC
     
   
  หน่วยงานงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ
มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากล
มีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึก
ในการเป็นพลเมืองไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐาน
รวมทั้งมีจิตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพ
และการศึกษาตลอดชีวิต
หมายเหตุ : ติดต่องานวิชาการ กด 206-208
 

รายละเอียดต่างๆจากฝ่ายวิชาการ

รายละเอียดจดหมายการเรียนพิเศษภาคฤดูร้อน ประจำปีการศึกษา 2561
โปรแกรม MLP โปรแกรม EP รายละเอียด กิจกรรมพิเศษ SUMMER 2561
P.1-2 P.1-2 รายการกิจกรรม
ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง 5
P.3-5 P.3-5
P.6 P.6 รายการกิจกรรม
ระดับประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง มัธยมศึกษาปีที่2
M.1-2 M.1-2
M.3 M.3 รายการกิจกรรม
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ถึง 5
M.4 M.4
M.5 M.5
 
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.