โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2561 
ซื้อใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ได้ที่ www.acsp.ac.th.
ในวันจันทร์ที่ 6 ถึง 24 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
ค่าสมัคร 500 บาท โดยชำระเงินค่าสมัครได้ที่แผนกธุรการ

กำหนดระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครออนไลน์

6 - 24 พฤศจิกายน 2560

ทางเว็ปไซต์โรงเรียนเท่านั้น

สัมภาษณ์นักเรียน ตั้งแต่วันที่ 27 - 29 พฤศจิกายน 2560 ห้องสมุดชั้น 2 - 3
อาคาร หลุยส์ มารี
สอบข้อเขียนนักเรียน วันอาทิตย์ 3 ธันวาคม 2560 อาคาร หลุยส์ มารี
ประกาศผลสอบ 13 ธันวาคม 2560 ทางเว็ปไซต์โรงเรียนเท่านั้น
หมายเหตุ : เปิดทำการ วันจันทร์ - ศุกร์
วันเสาร์
08.30 - 16.30 น.
08.30 - 11.30 น.

CLICK : ระเบียบการและการสมัครนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4


ข้อพึงทราบ

โรงเรียนไม่มีนโยบายให้บุคคลใด ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนเป็นผู้แทนในการติดต่อ เพื่อนำนักเรียนเข้าเรียนโดยหาผลประโยชน์จากการกระทำดังกล่าวโดยเด็ดขาด หากท่านได้รับการติดต่อหรือเรียกร้องใดๆ กรุณาแจ้งให้ทางโรงเรียนทราบด้วย จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง