ตารางสอนครู ประจำปีการศึกษา 2562

ตารางสอนสำหรับคุณครูโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

Update : 16 พฤษภาคม 2562
หมายเหตุ : ติดต่องานวิชาการ กด 206-208

ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2562 / Teacher's Teaching Timetable 2019

ตารางสอนครู ปีการศึกษา 2562 / Teacher's Teaching Timetable 2019
เลขครู/No Download
Teacher No.10 - 50 ดาว์นโหลด
Teacher No.51-100 ดาว์นโหลด
Teacher No.101-150 ดาว์นโหลด
Teacher No.151-200 ดาว์นโหลด
Teacher No.201-250 ดาว์นโหลด
Teacher No.251-300 ดาว์นโหลด
Teacher No.301-350 ดาว์นโหลด

ตารางสอนประจำชั้นเรียน สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนนักเรียน ปีการศึกษา 2560 ( หลักสูตร Modern Language Program : MLP )
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา 1 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 1 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 2 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 2 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 3 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 3 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 4 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 4 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 5 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 5 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 6 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 6 ดาว์นโหลด
Classroom Timetable Student 2019 ( English Program : EP )
Primary Secondary
Primary 1 - 6 Download Secondary1 - 6 Download