ข่าวสารต่างๆของโรงเรียน

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควต้านักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)

ภราดา ดร.พิสูตร วาปีโส ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
โครงการความร่วมมือทางวิชาการและการให้โควต้านักเรียนเข้าเรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(หลักสูตรนานาชาติ)
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
วันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562 ณ อาคารวิทยาศาสตร์ 1 คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา


ภ.พิสูตร วาปีโส, ภ.พัชรปกรณ์ ลังบุบผา และผู้ร่วมบริหาร ฝ่าย EP ต้อนรับ Mr.Shinjiro Ishikawa , chief director , Okayama Secondary School จากประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขอต้อนรับ Mr.Shinjiro Ishikawa , chief director , Okayama Secondary School จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อวางแผนและหารือในการทำ MOU โปรแกรมแลกเปลี่ยนนักเรียนทางวิชาการและวัฒนธรรมในอนาคต เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ.2562


การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2562

การปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุดพร้อมแจกรางวัลห้องเข้าใช้บริการมากที่สุดในระดับชั้น ป.1 - ป.3 โดยหน่วยงานห้องสมุด


โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในวันวิสาขบูชา

โรงเรียนหยุดทำการเรียนการสอนเนื่องในวันวิสาขบูชา

ระหว่างวันที่ 18-20 พฤษภาคม 2562 และจะเปิดทำการตามปกติในวันอังคารที่ 21 พ.ค.2562

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการเปิดรับสมัครครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ดังนี้...

รับสมัครครูดังนี้
1. ครูผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ 1 ตำแหน่ง
2. ครูผู้สอนวิชาการงานอาชีพ 1 ตำแหน่ง
3. ครูสนับสนุนงานวัดผล 1 ตำแหน่ง
4. ครูสนับสนุนงานวิชาการ EP 1 ตำแหน่ง

  สามารถสอบถามหรือเข้ามากรอกใบสมัครได้ที่

ห้องธุรการ (อาคารอำนวยการ ) ในเวลาทำการ

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ 419/1389 ถนนเทพารักษ์ ตำบลเทพารักษ์ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 โทร 02-384-7491-6 ต่อ 0

ดาวน์โหลดเอกสารเพื่อทำการสมัคร ที่นี่ Download

ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
Welcome back to Assumption Samutprakarn School : 1st semester 2019

หมายเหตุ : มีการเรียนการสอนเสริมพิเศษ ช่วงเย็น คาบเรียนที่ 8 ตั้งแต่วันเปิดภาคเรียน!-- ####################################################### -->