ผลรางวัลนักเรียน

ผลการแข่งขันภาษาไทยงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนวัดคลองสวน

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1.ด.ช.อธิรัตน์  ภูมิศิริอนันต์
2.ด.ช.ปรเมษฐ์  เทพรัตน์
ป.6/7 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทองการแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6
1.ด.ช.ณัฐธนกรณ์  ขันธารักษ์ 

ป.5/3

รางวัล ระดับเหรียญทองแดงการแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6


ผลการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน บางปู2019

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กหญิงชยุตรา ศรีทอง ป.3/7

รางวัลชนะเลิศ ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน15 ปีหญิง ระยะทาง 10 Km


ผลการแข่งขัน ACSP STEM สิ่งประดิษฐ์ ระดับประถมศึกษา ประเภทประดิษฐ์สะพานหลอด เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.อติเทพ จินดาสิริเลิศ
2. ด.ช.ธนกรณ์ บุญธง
3. ด.ช.ทศพล พงษตันสกุล
ป.6/2

รางวัลชนะเลิศ

1. ด.ช.จิรวัฒน์ จงจิตจำนงค์
2.ด.ช.ณฐภัทร คำหอม
3.ด.ช.จันทรัสม์ ชูโต
ป.4/6 รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
1. ด.ช.ธัญเทพ คุณากรภัค
2.ด.ช.ภูมิพัฒน์ จีรังกูล
3.ด.ช.รัชชานนท์ ชาวโพธิ์

ป.4/6

รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2


ผลการแข่งว่ายน้ำ รายการ KING ’S COLLEGE SWIMMING CUP ครั้งที่ 1 สถานที่สระว่ายน้ำบรรฤาศักดิ์ รร. ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัยในพระราชูปถัมภ์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.อรัณย์  วีรชาติวัฒนา ป.4/3

รุ่นอายุ 10 ปี
2 เหรียญเงิน
กบ 50 เมตร
ฟรีสไตล์25 เมตร
7 เหรียญทองแดง
เดี่ยวผสม  100  เมตร
ผีเสื้อ 50 เมตร
ผีเสื้อ 25 เมตร
กรรเชียง  25  เมตร
กรรเชียง  50  เมตร
กบ 25 เมตร
ฟรีสไตล์50 เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ณัชพล   สุรกุล ป.4/2

รุ่นอายุ 10 ปี
2 เหรียญเงิน
กบ 25 เมตร
กบ 50 เมตร
5 เหรียญทองแดง
เดี่ยวผสม  100  เมตร
ผีเสื้อ 50 เมตร
ผีเสื้อ 25 เมตร
กรรเชียง  50  เมตร
ฟรีสไตล์ 50 เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ปรรณ  เพ็งพึ่ง ป.5/5

รุ่นอายุ 10 ปี
3เหรียญทองแดง
ผีเสื้อ 50 เมตร
ฟรีสไตล์50 เมตร
ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ปวรปรัชญ์  สุขเมืองกรุง ป.5/5

รุ่นอายุ 10 ปี
1 เหรียญเงิน
ฟรีสไตล์25 เมตร
1 เหรียญทองแดง
ผลัดฟรีสไตล์ 25 เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ณัฐวัฒ  ภัตติจารี ป.5/4

รุ่นอายุ 10 ปี
2 เหรียญเงิน
ผีเสื้อ 25 เมตร
กรรเชียง  50  เมตร
6 เหรียญทองแดง
เดี่ยวผสม  100  เมตร
ผีเสื้อ 50 เมตร
กรรเชียง  25  เมตร
กบ 25 เมตร
กบ 50 เมตร
ฟรีสไตล์25 เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ชญานนท์  พุฒพันธศักดิ์ ป.5/3

รุ่นอายุ 11 ปี
1 เหรียญทองแดง
กรรเชียง  50  เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.พลภัทร  สายแก้ว ป.6/3

รุ่นอายุ 11 ปี
1 เหรียญเงิน
เดี่ยวผสม  100  เมตร
2 เหรียญทองแดง
ผีเสื้อ 50 เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.จักรภัทร  เปรมใจสุข ป.6/4

รุ่นอายุ 11 ปี
2 เหรียญเงิน
เดี่ยวผสม  100  เมตร
กรรเชียง  25  เมตร
4 เหรียญทองแดง
ผีเสื้อ 50 เมตร
ผีเสื้อ 25 เมตร
กรรเชียง  50  เมตร
ฟรีสไตล์50 เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.อธิภัทร   ปิตภัทรกุล ป.6/4

รุ่นอายุ 11 ปี
3 เหรียญทอง
เดี่ยวผสม  100  เมตร
กบ 50 เมตร
ฟรีสไตล์ 25 เมตร
4 เหรียญทองแดง
ผีเสื้อ 50 เมตร
ผีเสื้อ 25 เมตร
กรรเชียง  25  เมตร
กรรเชียง  50  เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ชวภน   รุ่งฤทธิปัญโญ ป.6/2

รุ่นอายุ 11 ปี
2 เหรียญเงิน
กบ 25 เมตร
ฟรีสไตล์50 เมตร
3 เหรียญทองแดง
ผีเสื้อ 50 เมตร
ผีเสื้อ 25 เมตร
ฟรีสไตล์ 25 เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.พงษ์วิศนุ   ชัยยะ ป.6/2

รุ่นอายุ 12 ปี
2 เหรียญทองแดง
ฟรีสไตล์25 เมตร
ฟรีสไตล์50 เมตรชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ธนกร  ลีวรรณนภาใส ม.1/1

รุ่นอายุ 12 ปี
8 เหรียญทอง
เดี่ยวผสม  100  เมตร
ผีเสื้อ 50 เมตร
กรรเชียง  25  เมตร
กรรเชียง  50  เมตร
กบ 25 เมตร
กบ 50 เมตร
ฟรีสไตล์25 เมตร
ฟรีสไตล์50 เมตร
1 เหรียญเงิน
ผีเสื้อ 25 เมตร

2. ด.ช.พลกฤต   มุสิกุล ม.1/5

รุ่นอายุ 13 ปี
2 เหรียญทองแดง
กรรเชียง  25  เมตร
กรรเชียง  50  เมตร

ผลการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาคจ.สมุทรปราการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ เซ็นทรัลบางนา กรุงเทพฯ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.วสุ เล้าชินทอง ป.6/2

ชนะเลิศ รุ่นอายุ 12 ปี ชาย

2. ด.ช.อิทธิพัทธ์ ธีรโรจน์วิทย์ ป.6/3 เข้ารอบ 8 คนสุดท้าย รุ่น 12 ปี ชาย
3. ด.ช.ชัชวาล บรรเจิดศิริกุล

ป.6/5

รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่นอายุ 18 ปีชาย เป็นตัวแทนจังหวัดไปแข่งภูมิภาค


ผลการแข่งขันเทศกาลดนตรี Music learning Fest # ครั้งที่ 6 Bangkok 2019 ในรายการ Young Musicians open stage รุ่น Junior category : Singing จัดโดย trinity College London

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภดนัย โชติภัทรภูริเดชา ชั้นประถมศึกษาปีที่1/5 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ภดนัย โชติภัทรภูริเดชา ป.1/5

เหรียญทองและได้รับโล่ห์รางวัล Plantinum Award จากการประกวดดนตรีคลาสสิกสำหรับเยาวชน ประเภท ขับร้อง


ผลการแข่งขันแข่งขันคณิตศาสตร์นานาชาติ (World Mathematical Olympiad – WMO 2019)

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.4/1

เหรียญทองแดงประเภทบุคคล ถ้วยแชมป์เปี้ยนประเภททีม

2. ด.ช.กันตินันท์ พุกบุญมี ป.6/2

เหรียญทองแดงประเภทบุคคล ถ้วยแชมป์เปี้ยนประเภททีม


ผลการแข่งขัน World Primary Mathematics Contest 2019 (PMWC) ณ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.อิทธิกร บุบผาสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.อิทธิกร บุบผาสุวรรณ ป.6/2

เหรียญทองแดง


ผลการแข่งขัน International Mathematics Contest (Singapore) 2019

ขอแสดงความยินดีกับด.ช.วิรัฬพัชร์  สังข์ทิพย์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.วิรัฬพัชร์  สังข์ทิพย์ ป.4/1

รางวัลเหรียญเงิน


นักเรียนได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ศูนย์พัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2562 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ศุภกร     ตันสกุล ป.3/1

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

2. ด.ญ.รมิดา   ภูมิดาธนาพร ป.3/8

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

3.ด.ช.ทศพล    รักการค้า ป.4/2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
4.ด.ช.ญาณภัทร  เพิ่มพรม ป.4/4

ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

5.ด.ช.ปุณยธร  เต็มฤทธิวงศ์ ป.4/7 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
6.ด.ญ.นภาดา   สมุทรพุทธา ป.4/8 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
7. ด.ช.กฤตภาส เศรษฐ์โชฎึก ป.6/1 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม
8. ด.ช.อิทธิกร  บุบผาสุวรรณ ป.6/2 ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมกิจกรรม

ผลรายการแข่งขันเทเบิลเทนนิส กีฬาระหว่างโรงเรียน ส่วนภูมิภาคจ.สมุทรปราการประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 หน่วยงานที่จัดสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.สมุทรปราการ  สถานที่แข่งขัน  เซ็นทรัลบางนา กรุงเทพฯ 

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.นิธิ แก้วอินชัย  ม.1/1

รองชนะเลิศอันดับ 2 รุ่น 12 ปีชาย

2. ด.ช.วีรภัทร์ เจ็งใจบุญ ม.1/2

รองชนะเลิศอันดับ 3 รุ่น 12 ปี ชาย

3.ด.ช.ณฐวัฒน์ รัตนกุล ม.1/6 เข้ารอบ 16 คนสุดท้าย รุ่นอายุ 12 ปี ชาย
4.นาย พัชรพล ศรีอุรุพงศ์ ม.5/4

รองชนะเลิศอันดับ 4
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย เป็นตัวแทนจังหวัด ไปแข่งภูมิภาครอง