ผลรางวัลนักเรียน

ผลการแข่งขัน  TYRC (Thailand Youth Robot Competition 2019) เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ณ สนามแข่งขัน แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ 
การแข่งขัน TYRC-2019-South Korea เมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย รัชชานนท์ ชิว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 ที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชาย รัชชานนท์ ชิว ม.2/2

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1
ในรายการหุ่นยนต์ ชกมวย โดยใช้หุ่นยนต์ “ฮิวมานอย”บังคับโดยใช้ระบบ Android

   

รางวัลอันดับที่ 3 ได้รับถ้วยรางวัลและใบประกาศ


ผลการแข่งขันตอบปัญหาวันวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รายการ CU Science Competition เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2562 ณ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. นายศุภวิชญ์ เวชมาลีนนท์ ม.6/2

รางวัลชนะเลิศ
รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ของที่ระลึกและเงินรางวัล 5,000 บาท

2.นายณัชพล เจิ้ง ม.6/3 รางวัลชนะเลิศ
รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ของที่ระลึกและเงินรางวัล 5,000 บาท
3.นายอชิรวัชร์ เกียรติการศิริ ม.5/3 รางวัลชนะเลิศ
รับโล่รางวัล เกียรติบัตร ของที่ระลึกและเงินรางวัล 5,000 บาท

ผลการรายการแข่งขัน The Best one Championships วันที่ 11 พ.ค. 2562  รุ่นอายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 28+กก.และรายการ11th Kasetsart Taekwondo Championships วันที่ 15 มิถุนายน 2562 รุ่นอายุ7-8 ปี น้ำหนัก 30-34 กก.

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.อานนท์ธัท จันทะสอน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.อานนท์ธัท จันทะสอน ป1/6 ผลการรายการแข่งขัน The Best one Championships วันที่ 11 พ.ค. 2562  รุ่นอายุ 7-8 ปี น้ำหนัก 28+กก.
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง
    ผลการแข่งขันรายการ รายการ11th Kasetsart Taekwondo Championships วันที่ 15 มิถุนายน 2562 รุ่นอายุ7-8 ปี น้ำหนัก 30-34 กก.
ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง

ผลการแข่งขันรายการ International 2018 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี,
รายการ เกมนักสู้ มุ่งสู่ฝัน Class A น้ำหนัก 30-34 กก.,
รายการ CU taekondo championship 2018 น้ำหนัก 29-33 กก.,
รายการ Pasinee-Jittrin superfight 2018 น้ำหนัก30-34 กก.,
รายการ 2018 RSU FAFAH by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9,
รายการ Chuncheon korea open 2019 และนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำรายการ Pasinee-jittrin superfight 2018

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.ภูเบศภ์ กีรติภ์เกษม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/5 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันรายการต่างๆ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ภูเบศภ์ กีรติภ์เกษม ป.3/5 ผลการแข่งขัน International 2018
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
    ผลการแข่งขันรายการ เกมนักสู้ มุ่งสู่ฝัน Class A    น้ำหนัก 30-34 กก.
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
    ผลการแข่งขันรายการ CU taekondo championship 2018 น้ำหนัก 29-33 กก.
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
    ผลการแข่งขันรายการ Pasinee-Jittrin superfight 2018 น้ำหนัก30-34 กก.
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
    ผลการแข่งขันรายการ 2018 RSU FAFAH by TMB เพื่อฝันเพื่อวันเกียรติยศ ครั้งที่ 9
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ
    ผลการแข่งขันรายการ Chuncheon korea open 2019
และนักกีฬายอดเยี่ยม ประจำรายการPasinee-jittrin superfight 2018
ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

ผลการแข่งขันเทควันโด รายการ ปากน้ำเทควันโด Tournament ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2562 ประเภท ยุวชนชาย 11-12 ปี น้ำหนัก32-35 กก. และประเภท ยุวชนชาย 7-8 ปีน้ำหนัก 30 กก.

ผลการแข่งขันเทควันโด รายการ ปากน้ำเทควันโด Tournament ครั้งที่ 4 ณ วันที่ 6 กรกฏาคม 2562 ประเภท ยุวชนชาย 11-12 ปี น้ำหนัก32-35 กก. มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.พงศนริศร์ ถิระศุภศรี ป.6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง


ประเภท ยุวชนชาย 7-8 ปีน้ำหนัก 30 กก.ขึ้นไป มีดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.พงศ์ธารินทร์ ถิระศุภศรี ป.2/5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 23มิถุนายน 2562 ณ สนามแบดมินตันมาวิน อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ผลการแข่งขันแบดมินตัน กีฬาชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทปราการ ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 23มิถุนายน 2562 ณ สนามแบดมินตันมาวิน อ.คลองด่าน จ.สมุทรปราการ ประเภทชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ธีธัช จินตมุทธา ป.6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ด.ช.กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์ ป6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ธีธัช จินตมุทธา ป.6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. ด.ช.กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์ ป6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลการแข่งขันแบตมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพละศึกษา ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 ณ สนามสปอร์ตทาวน์ รามอินทรา 23 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ผลการแข่งขันแบตมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพละศึกษา ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 ณ สนามสปอร์ตทาวน์ รามอินทรา 23 ประเภทชายคู่ รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ธีธัช จินตมุทธา ป.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. ด.ช.กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์ ป6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1


ผลการแข่งขันแบตมินตัน กีฬาระหว่างโรงเรียนของกรมพละศึกษา ระหว่างวันที่ 17-22 มิถุนายน 2562 ณ สนามสปอร์ตทาวน์ รามอินทรา 23 ประเภททีม รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี มีดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.รัชชานนท์ เรียงสา ป6/1 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
2. ด.ช.ธีธัช จินตมุทธา ป.6/2 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
3. ด.ช.กิติพัฒน์ กานต์นิธิวัฒน์ ป6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
4. ด.ช.นพวิชญ์ คิดชนะ ป.6/5 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ผลการการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี

ผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 10 ปี มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ทศศิศศ์ จันทร์อินทร์ ป.2/3 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ

ผลการการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง

ผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี หญิง มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ญ.พิชญาภา บุญประสิทธิ์   ป.2/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
2. ด.ญ.มนธารา มณิปันตี       ป.2/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
3. ด.ญ.ธันยพัต ภูผาแนน ป.2/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
4. ด.ญ.กรรวี จิตจำรูญ ป.2/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
5. ด.ญ.ปริม บูรณากาญจน์ ป.3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
6. ด.ญ.มลชนก ลองงาม ป.3/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ผลการการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย

ผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ รุ่นอายุไม่เกิน 8 ปี ชาย มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.ภูริภัทร อินทร์ต๊ะ   ป.2/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
2. ด.ช.ธนวินท์ ลีรุ่งเรือง ป.2/6 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
3. ด.ช.ณัฐนันท์ วงศ์พญา ป.2/4 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
4. ด.ช.ญาณกร ชาญด้วยกิจ ป.2/5 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
5. ด.ช.นิติรุจน์ วิศาลอุดมศักดิ์ ป.2/7 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
6. ด.ช.อัครวินท์ ธรรมมาวงษ์ ป.2/7 ได้รับรางวัล 2 เหรียญเงิน

ผลการการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง

ผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี หญิง มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ญ.สิปราง หลวงภัคดี   ป.3/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
2. ด.ญ.กรรวี จิตจำรูญ ป.3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
3. ด.ญ.ชยุตรา ศรีทอง ป.3/7 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
4. ด.ญ.เอลิน่า ลอง ป.4/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง
5. ด.ญ.ทิฆัมพร จิตธรรม ป.4/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศจังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย

ผลการแข่งขันกรีฑาชิงชนะเลิศ จังหวัดสมุทรปราการ วันที่ 23 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนนายเรือ รุ่นอายุไม่เกิน 10 ปี ชาย มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.วุฒิภัทร พิมพา  ป.4/4 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
2. ด.ช.ณัฐนันท์ ศุภเมธี  ป.4/5 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง
3. ด.ช.กวินเนตร เนตรวิจิตรพันธ์ ป.4/6 ได้รับรางวัล1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญเงิน
4. ด.ช.ชยานันท์ ดาวกระจ่าง ป.4/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง
5. ด.ช.กฤติน จึงประเสริฐ ป.5/2 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
6. ด.ช.ภควุฒิ สหพงษ์ ป.5/3 ได้รับรางวัลเหรียญทองและเหรียญทองแดง

ผลการการแข่งขันรายการ IMC International Mathematics Contest 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2562

ขอแสดงความยินดีกับ ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ นักเรียนชั้น ป.4/1 โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ซึ่งได้เหรียญทองจากการแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทยครั้งที่ 7 ค้นหาอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ เและได้เป็น 1 ใน 27 คนที่เป็นทีมตัวแทนประเทศไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2562 ได้เข้าแข่งขันรายการ IMC International Mathematics Contest 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดยทีมจากประเทศไทยสามารถคว้ามาได้ 23 เหรียญ และในครั้งนี้ ด.ช.วิรัฬพัชร์ ก็ไม่ทำให้คนไทยผิดหวังเพราะสามารถคว้ามาได้ 1 เหรียญ หรือ Silver Prize Primary School Grade Three โดยมีตัวแทนคณะที่ปรึกษาผู้อำนวยการ และคณะครูไปรอต้อนรับที่สนามบินสุวรรณภูมิ

Congratulations to Viralapat Sangthip, Primary 4/1 student, Assumption Samutprakarn School who won a gold medal from the 7th Thailand Mathematics Competition, searching for a mathematical genius and being one of the 27 people who will represent Thailand to compete internationally, between 2-6 August 2019, entered into the IMC International Mathematics Contest 2019 in Singapore. The team from Thailand can achieve 23 medals. This time did not cause the Thai people to be disappointed because Viralapat can get a silver medal Prize for Primary School Grade Three. The teachers were waiting to welcome at Suvarnabhumi Airport.ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. ด.ช.วิรัฬพัชร์ สังข์ทิพย์ ป.4/1 ได้รับSilver Prize Primary School Grade Three
แข่งขันรายการ IMC International Mathematics Contest 2019 ณ ประเทศสิงคโปร์

ผลการแข่งขันการประกวดโครงการ “ ค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๒ ในหัวข้อ“ โรงเรียนโปร่งใสชุมชนร่วมใจต้านภัยทุจริต " ชิงถ้วยเกียรติยศจากนายกรัฐมนตรี “ โครงการ ACSP รวมพลังร่วมเสริมพลังสร้างต่อต้านการทุจริต” จากโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ

ผ่านการคัดเลือก เป็นตัวแทนระดับภาคกลาง แข่งรอบรองชนะเลิศ ระดับประเทศและรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา๕,๐๐๐บาท จากศาสตราจารย์พิเศษ วิชา มหาคุณ ประธานมูลนิธิต่อต้านการทุจริต และได้สิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเยาวชนช่อสะอาดต้านทุจริตเพื่อเข้ารับการอบรมและข้อแนะนำในการปรับปรุงพัฒนาโครงการให้มีคุณภาพและเป็นรูปธรรมยิ่งขึ้นในระหว่างวันที่ ๑๙-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมอิงธารรีสอร์ท จังหวัดนครนายก

โดยมีผู้จัดทำ คือ


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. นายอนุกูล ณ นคร มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา๕,๐๐๐บาท
2. นายชัชพงศ์ ผลาวรรณ์ มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา๕,๐๐๐บาท
3. นายสิริภพ อุดมพรสุข มัธยมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรับเกียรติบัตรและทุนการศึกษา๕,๐๐๐บาท
อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ มาสเตอร์รณฤทธิ์ กิตติกรสกุล
การแข่งขันกรีฑาจันทบุรี Open 2019 ณ สนามกีฬาศักดิ์ดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ผลการแข่งขัน กรีฑาจันทบุรี Open 2019 ระหว่างวันที่ 14 -16 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาศักดิ์ดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มีดังนี้

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ชนะเลิศถ้วยคะแนนรวมอันดับ 1 รุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชาย จักริน สุวรรณชาติ ม.1/4 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง
2. เด็กชาย ปณิธาน ดวงเขียว ม.1/1 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง
3. เด็กชาย หฤทย์ กิจสมัคคี ป.5/3 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง
3. เด็กชาย พีรพัฒน์ วิลาวัลย์ ป.5/4 ได้รับรางวัล 2 เหรียญทอง
3. เด็กชาย ตะวัน แสงจันทร์ ป.5/2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง
3. เด็กชาย ชยานันท์ ดาวกระจ่าง ป.4/3 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง
3. เด็กชาย กฤติน จึงประเสริฐ ป.5/2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง
3. เด็กชาย อดิเทพ จินดาสิริเลิศ ป.6/2 ได้รับรางวัล 1 เหรียญทอง


การแข่งขันงาน ECC ครอสเวิร์ดเกมส์ กรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิง นิชา ไชยอัชนรัตน์ คู่กับ เด็กหญิง วิภาดา พูลแก้ว ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/8 ได้รับรางวัลอันดับที่ 3 จากการแข่งขันECC ครอสเวิร์ดเกมส์ กรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32 ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพลาซ่า

การแข่งขัน หมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะโอเพ่น 2019 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผลการแข่งขันหมากล้อม เกษตรศาสตร์ โกะโอเพ่น 2019 ระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชาย จิรายุ จงผดุงสุข ม.3/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
2. เด็กชาย สิริเดช เลาหเลิศเดชา ม.2/7 ได้รับรางวัลชมเชย
การแข่งขันหมากล้อม รายการ 9x9 Go Tournament 2019 ประเภท KYU ระดับมัธยมต้น จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย สิริเดช เลาหเลิศเดชา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 รายการ 9x9 Go Tournament 2019 ประเภท KYU ระดับมัธยมต้น จากมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

การแข่งขันเทนนิส รายการ KRASAE Tennis Camp Junior Challenge 2019 ครั้งที่ 5, รายการเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562 ภาคกลาง ครั้งที่2, รายการเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย Thailand Junior Championship 2019 ครั้งที่1, รายการU.S. College Sports Camp Thailand 2018, รายการ Bangkok University Junior Cup 2018 CIRCUTT 2

ขอแสดงความยินดีกับ นายนฤต พงศาชำนาญกิจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8 ได้รับรางวัลจากการแข่งขันเทนนิสชิงแชมป์ ดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. นายนฤต พงศาชำนาญกิจ ม.3/8 ผลการแข่งขันเทนนิส รายการ Bangkok University Junior Cup 2018 CIRCUTT 2
ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ระหว่างวันที่ 15-16 กันยายน 2561
    ผลการแข่งขันเทนนิส รายการU.S. College Sports Camp Thailand 2018
ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1
    ผลการแข่งขันเทนนิส รายการเทนนิสเยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย
Thailand Junior Championship 2019 ครั้งที่1
ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุ 14 ปี
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ระหว่างวันที่ 9 - 10 มีนาคม 2562
    ผลการแข่งขันเทนนิส รายการเทนนิส PTT-ลอนเทนนิสพัฒนาฝีมือ ประจำปี 2562
ภาคกลาง ครั้งที่2
ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 2
ระหว่างวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2562
    ผลการแข่งขันเทนนิส รายการ KRASAE Tennis Camp Junior Challenge 2019 ครั้งที่ 5
ประเภท ชายเดี่ยว รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี
ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ
ระหว่างวันที่ 25-26 พฤษภาคม 2562