ผลรางวัลนักเรียน

ผลการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ PMWC 2019 ที่ประเทศฮ่องกง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายอิทธิกร บุบผาสุวรรณ ประถมศึกษาปีที่ 6/2 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ประเภทบุคล และรางวัลชมเชย ประเภททีม
จากการแข่งขันวิชาการระดับนานาชาติ PMWC 2019 ที่ประเทศฮ่องกง
ระหว่างวันมี่ 15-19 กรกฎาคม 2562
ผลการแข่งขัน STACK FIGHTER 2019 การแข่งขันสแต็คชิงแชมป์ภาคกลาง ชิงถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ระหว่างวันที่ 22-23 มิถุนายน ณ FASHION ISLAND


ขอแสดงความยินดีกับ นายขวัญชัย เกรียงวิทยากุล ม.5/3 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. นายขวัญชัย เกรียงวิทยากุล มัธยมศึกษาปีที่ 5/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ
ประเภทเดี่ยว ALL AROUND รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับถ้วยรางวัลจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 16 ปี รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
ประเภทคู่ DOUBLES CYCLE รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภททีม TIMED 3-6-3 REPLAY รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายนิธิศ ตติยพรวารี ม.1/3 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายนิธิศ ตติยพรวารี มัธยมศึกษาปีที่ 1/3 ได้รับเกียรติบัตรลำดับที่ 5
ประเภทเดี่ยว รุ่นอายุ 12 ปี รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภทคู่ DOUBLES CYCLE รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภททีม TIMED 3-6-3 REPLAY รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายสรนนทน์ ธนากิจวิสิฐสุ ป.4/1 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายสรนนทน์ ธนากิจวิสิฐสุ ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับเกียรติบัตรลำดับที่ 4
ประเภทเดี่ยว รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ประเภททีม TIMED 3-6-3 REPLAY รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายเกียรติรัชต์ ภวัฒน์จิระโชติ ป.5/7 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายเกียรติรัชต์ ภวัฒน์จิระโชติ ประถมศึกษาปีที่ 5/7 ได้รับเกียรติบัตรลำดับที่ 4
ประเภทเดี่ยว รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับรางวัลเกียรติบัตรลำดับที่ 5
ประเภทคู่ DOUBLES CYCLE รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ประเภททีม TIMED 3-6-3 REPLAY รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายโชติวัฒน์ เวียงสมุทร์ ป.6/5 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายโชติวัฒน์ เวียงสมุทร์ ประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับเหรียญทองแดง
ประเภทเดี่ยว รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายปภังกร ตติยพรวารี ป.6/5 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายปภังกร ตติยพรวารี ประถมศึกษาปีที่ 6/5 ได้รับเกียรติบัตรลำดับที่ 4
ประเภทเดี่ยว รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายหฤษฏ์ เดชธำรง ป.5/7 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายหฤษฏ์ เดชธำรง ประถมศึกษาปีที่ 5/7 ได้รับรางวัลเกียรติบัตรลำดับที่ 5
ประเภทคู่ DOUBLES CYCLE รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายธนวันต์ ศิริบุรี ป.4/1 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายธนวันต์ ศิริบุรี ประถมศึกษาปีที่ 4/1 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ประเภททีม TIMED 3-6-3 REPLAY รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายภูมิพัฒน์ จีรังกุล ป.4/6 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายภูมิพัฒน์ จีรังกุล ประถมศึกษาปีที่ 4/6 ได้รับเหรียญทองแดง
ประเภทเดี่ยว รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจักรกฤษณ์ เขียนดวงจันทร์ ป.5/8 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายจักรกฤษณ์ เขียนดวงจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับเหรียญเงิน
ประเภทเดี่ยว รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ประเภททีม TIMED 3-6-3 REPLAY รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ผลการแข่งขันยิมนาสติกรายการสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 18 , ยิมนาสติกรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี และรายการชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กหญิงชิชากร จันทสุทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับรางวัลดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กหญิงชิชากร จันทสุทธิ์ มัธยมศึกษาปีที่ 1/7 ได้รับรางวัลเหรียญทอง
ประเภททีม รุ่นเยาวชน รายการสโมสรสัมพันธ์ ครั้งที่ 18
(การแข่งขันชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 รอบคัดตัว)
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562
ได้รับรางวัลเหรียญทอง
Gymdance ประเภทรุ่นอายุไม่เกิน 12 ปี ในรายการชิงแชมป์ชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39 ประจำปี 2562
ระหว่างวันที่ 1 - 4 พฤษภาคม 2562
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ประเภททีม ยิมนาสติกลีลา รุ่นเยาวชน ในรายการชิงแชมป์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 39
ระหว่างวันที่ 13 - 15 มิถุนายน 2562
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณเมืองพัทยา จ.ชลบุรี
การแข่งขัน Samutprakarn Takwondo Championship ครั้งที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชาย พิชญุตม์ นาคเปรื้อง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รุ่นอายุ 13-14 ปี (ชาย) น้ำหนักไม่เกิน 35-39 กิโลกรัม ประเภทต่อสู่ ระดับ Open

การแข่งขันWord Up ระดับมัธยมศึกษา รายการแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออก-ภาคกลาง ครั้งที่ 19

ผลการแข่งขัน Word Up ระดับมัธยมศึกษา รายการแม็กซ์พลอยส์ ครอสเวิร์ด เอแม็ท คำคมและซูโดกุ ชิงแชมป์ภาคตะวันออก-ภาคกลาง ครั้งที่ 19 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ. ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชาจังหวัดชลบุรี มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชาย ศุภธัช โชติเวทธำรง ป.5/7 ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
2. เด็กชาย สัณหวัชร วรรณสุสุทธะ ป.6/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง
3. เด็กชาย ปภัช สมัทรพุทธา ฒ.3/8 ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายจักรกฤษณ์ เขียนดวงจันทร์ ป.5/8 ได้รับรางวัลดังนี้

ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชายจักรกฤษณ์ เขียนดวงจันทร์ ประถมศึกษาปีที่ 5/8 ได้รับเหรียญเงิน
ประเภทเดี่ยว รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน
ประเภททีม TIMED 3-6-3 REPLAY รายการSTACK FIGHTER 2019 ชิงแชมป์ภาคกลาง
การแข่งขันงาน Maxploys ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคมและซูโดกุชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมโรงเรียนอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษาจากการแข่งขัน ครอสเวิร์ด เวิร์ดอัพ เอแม็ท และคำคม และขอแสดงความยินดีกับ เด็กชายคมน์ษัฑวัต เสถียรพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 รุ่น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ. ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชาจังหวัดชลบุรี

การแข่งขันงาน ECC ครอสเวิร์ดเกมส์ กรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32 สนามที่ 3

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย คมน์ษัฑวัต เสถียรพงษ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4 และเด็กชาย ณัฎฐกิตติ์ อิ่มแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศสนามที่ 3 ประเภทเอแม็ท เกมส์ต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง คะแนนสะสมรวม 3 สนาม ประเภทเอแม็ท เกมส์ต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 จากสมาคมครอสเวิร์ดเกมส์ เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย

การแข่งขันคำคม งานกรังด์ปรีซ์ เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย อธิรัตน์ ภูมิศิริอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/7 และ เด็กหญิง ธันย์ธิตา ภูมิศิริอนันต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับประถมศึกษา แข่งขันคำคม งานกรังด์ปรีซ์ เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32 สนามที่ 2

การแข่งขันSkat รายการ 2019 Thailand Natinal Short Track Speed Skating Championships

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ภดนัย โชติภัทรภูริเดชา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/5 ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการแข่งขันSkat รายการ 2019 Thailand Natinal Short Track Speed Skating Championships

การแข่งขันNCAA U11 Basketball Academy 2019

ผลการแข่งขันNCAA U11 Basketball Academy 2019 รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี ระหว่างวันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2562 ณ สนามราชมังคลากีฬาสถาน มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. เด็กชาย ภควัฒน์ จ่างมณี ป.2/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
2. เด็กชาย ศุภกร รวยอารีย์ ป.3/3 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
3. เด็กชาย ธนกร เกริกวราโชติ ป.4/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
4. เด็กชาย ปัณณวิชญ์ สอนยิ้้มย่อง ป.4/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
5. เด็กชาย น่านฟ้า รวยอารี ป.5/1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
6. เด็กชาย ธนินทร์รัฐ ใจดี ป.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
7. เด็กชาย ปัณณวัชญ์ สอนยิ้มย่อง ป.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
8. เด็กชาย กิตติศักดิ์ ปานศิริภัควัฒน์ ป.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
9. เด็กชาย ชลันทร ผึ่งผาย ป.5/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
10. เด็กชาย ธีรพงศ์ หทัยวณิชสิริ ป.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
11. เด็กชาย ปัณณวิชญ์ จงสืบศักดิ์ ป.5/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
12. เด็กชาย ชวนากร พูลเกตุ ป.6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
13. เด็กชาย วีระกิตติ์ เจนจัดทรัพย์ ป.6/2 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
14. เด็กชาย ชนกันต์ คนึงเหตุ ป.6/4 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
15. เด็กชาย กฤตภัทร นาราสิงหนาท ป.6/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศ รุ่นอายุไม่เกิน 11 ปี
การแข่งขันBalance Bike Strider Cup at Singapore 2019

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย คุณัชญ์ จินดา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/6 ได้รับรางวัลชนะเลิศรุ่น 5 Years Category และรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 รุ่น Open Catagory 12 (อายุ 2-7 ปี)

ผลการแข่งขันกรีฑาจันทบุรี Open 2019 ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี

ผลการแข่งขันกรีฑาจันทบุรี Open 2019 ระหว่างวันที่ 14 - 16 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาศักดิเดชน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี รุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี มีดังนี้


ชื่อ ระดับชั้น รางวัล
1. นายก้องภพ บัวระบัติ ม.3/4 ได้รับ 3 เหรียญ
1. เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x300 เมตร
2. เหรียญเงิน วิ่ง 100 เมตร
3. เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร
2. นายภูริพล บุญสอน ม.2/1 ได้รับ 2 เหรียญ
1. เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x300 เมตร
2. เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร
3. นายจิรภัทร สาบุตร ม.3/3 ได้รับ 2 เหรียญ
1. เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x300 เมตร
2. เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร
4. นายกวินภพ พลานา ม.4/2 ได้รับ 2 เหรียญ
1. เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x300 เมตร
2. เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร
5. นายจิรเมธ จินดาสิริเลิศ ม.3/1 ได้รับ 2 เหรียญ
1. เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x300 เมตร
2. เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร
6. นายปัณณ์ กาละภักดี ม.3/3 ได้รับ 3 เหรียญ
1. เหรียญทอง วิ่งผลัด 4x300 เมตร
2. เหรียญเงิน วิ่ง 600 เมตร
3. เหรียญทองแดง วิ่งผลัด 4x100 เมตร

การแข่งขันเคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (15th Thailand Chemistry Olympiad) ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ขอแสดงความยินดีกับ นายณัชพล เจิ้ง ชั้น ม.6/3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง รางวัลคะแนนสูงสุดระดับภูมิภาค ภาคกลาง ภาคตะวันตก
ในรายการแข่งขันโคมีโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 15 (15th Thailand Chemistry Olympiad)
ระหว่างวันที่ 10-14 มิถุนายน 2562 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

การแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนกลาง กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีกับ เด็กชาย ณัฐกร เรืองเป้า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาที่ 1/6 ได้รับรางวัล เหรียญเงิน
จากการแข่งขันกีฬาว่ายน้ำ กีฬาระหว่างโรงเรียนกลาง กรมพลศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 3 - 7 มิถุนายน 2562 ณ สระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์

การประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ขอแสดงความยินดีกับ ลูกเสือกองร้อยพิเศษ กองลูกเสือโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ประเภท ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จากการประกวดระเบียบแถวลูกเสือ เนตรนารี ระดับภาค ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2562

การแข่งขัน ครอสเวิร์ด เวิร์ดอัพ เอแม็ท และคำคมงาน Maxploys ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคมและซูโดกุชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 19 ประจำปี 2562

ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายคมน์ษัฑวัต เสถียรพงษ์ ป.5/4 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 จากการแข่งขัน เอแม็ท รุ่นประถมศึกษาและโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการได้รับรางวัลถ้วยคะแนนรวมโรงเรียนอันดับที่ 2 ระดับประถมศึกษา จากการแข่งขัน ครอสเวิร์ด เวิร์ดอัพ เอแม็ท และคำคม งาน Maxploys ครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คําคมและซูโดกุชิงแชมป์ภาคกลางและภาคตะวันออกครั้งที่ 19 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน พ. ศ. 2562 ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์คศรีราชาจังหวัดชลบุรี


Congratulations to the students who received the prizes ECC Crossword Grand Prix Thailand Championship Second State 2019

The Result of Kamkom Contest in Upper Secondary Level of 32th ECC Crossword Grand Prix Thailand Championship Second State 2019 of Thailand Crossword A-math and Kumkom Association
GUNTAPAT KORAVICHSIRICHAI M.3/6 pair with WISIT RATTANASOPA M.3/5
got a 1st Runner up of Upper Secondary Level

The Result of Kamkom Contest in Upper Secondary Level of 32th ECC Crossword Grand Prix Thailand Championship Third State 2019 of Thailand Crossword A-math and Kumkom Association

GUNTAPAT KORAVICHSIRICHAI M.3/6 pair with WISIT RATTANASOPA M.3/5
got a 2nd Runner up of 3 State Total Score

The Result of 15th National Computer Olympics Competition at Burapa University

PONGPOB KRAIRAVEEROJ M.6/3
got a Bronze Medal

ผลการแข่งขัน คำคม รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น งานอีซีซี ครอสเวิร์ดเกมส์ กรังด์ปรีซ์ ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32 สนาม 2 ประจำปี 2562 ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย
ด.ช.กันตพัฒน์ กรวิชญ์สิริชัย ม.3/6
คู่กับ ด.ช.วิศิษฏิ์ รัตนโสภา ม.3/5
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

ผลการแข่งขันคำคม รุ่นมัธยมศึกษาตอนต้น งานอีซีซี ครอสเวิร์ดเกมส์ กรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32 สนาม 3 ประจำปี 2562 ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย
ด.ช.กันตพัฒน์ กรวิชญ์สิริชัย ม.3/6
คู่กับ ด.ช.วิศิษฏิ์ รัตนโสภา ม.3/5
ได้รับ รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนสะสมรวม 3 สนาม

ผลการแข่งขัน คอมพิวเตอร์โอลิมปิคระดับชาติ ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยบูรพา
นายปองภพ ไกรรวีโรจ ม.6/3
ได้รับรางวัลหรียญทองแดง


โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ(ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ)ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ผลการแข่งขันประกวดระเบียบแถวและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ระดับภาค ประจำปี 2562 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2562

-โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ(ตัวแทนจังหวัดสมุทรปราการ)ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ ประเภทลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับราวัลจากการแข่งขันA-Math งานอีซีซี ครอสเวิร์ดเกมส์ กรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการของแสดงความยินดีกับด.ช.คมน์ษัฑวัต เสถียรพงษ์ ป.5/4 คู่กับ ด.ช.ณัฏฐกิตติ์ อิ่มแสง ป.5/1 ได้รับรางวัล

-ชนะเลิศสนามที่ 3 ประเภทเอแม็ท เกมส์ต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1-6 -รองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนสะสมรวม 3 สนามประเภทเอแม็ท เกมสต่อเลขคำนวณ รุ่นประถมศึกษาปีที่ 1-6
งานอีซีซี ครอสเวิร์ดเกมส์ กรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย เมื่อ วันที่ 11 พฤษภาคม 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับราวัลจากการแข่งขันcrossword งานอีซีซี ครอสเวิร์ดเกมส์ กรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการของแสดงความยินดีกับด.ญ.ณิชา ไชยอัชนรัตน์ ป.6/8 คู่กับ ด.ญ.วิภาดา พูลแก้ว ป.6/8 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 คะแนนสะสมรวม 3 สนาม ประเภท crossword รุ่นประถมศึกษา

จากการแข่งขันcrossword ของสมาคมครอสเวิร์ดเกมส์ กรังด์ปรีซ์ชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 32 ประจำปี 2562 ของสมาคมครอสเวิร์ดเกม เอแม็ท คำคมและซูโดกุแห่งประเทศไทย ณ ศูนย์การค้าเซนทรัลพระราม 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับราวัลจากการแข่งขันคำคม งานกรังด์ปรีซ์ เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่32 สนามที่2

โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการของแสดงความยินดีกับด.ช.อธิรัตน์ ภูมิศิริอนันต์ ป.6/7 ด.ญ.ธันย์ธิตา ภูมิศิริอนันต์ ป.5/7 ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1 ระดับประถมศึกษา

ด.ช.กันตพัฒน์ กรวิชญ์สิริชัย ม.3/6 และ ด.ช.วิศิษฏิ์ รัตนโสภา ม.3/5 ได้รับรางวัล รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น

จากการแข่งขันคำคม งานกรังด์ปรีซ์ เก็บคะแนนสะสมชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่32 สนามที่2
เมื่อ วันที่ 20-21 เมษายน 2562 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ