ฝ่ายวิชาการ

หน่วยงานงานวิชาการของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ มุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนสู่มาตรฐานการศึกษาระดับสากลมีความสมดุลทั้งร่างกาย ความรู้ คุณธรรม มีจิตสำนึกในการเป็นพลเมืองไทย มีความรู้และทักษะพื้นฐานรวมทั้งมีจิตคติที่จำเป็นในการศึกษาต่อการประกอบอาชีพและการศึกษาตลอดชีวิต
หมายเหตุ : ติดต่องานวิชาการ กด 206-208

รายละเอียดการเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตร Modern Language Program : MLP หลักสูตร English Program : EP
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา Primary Secondary
ดาว์นโหลด ดาว์นโหลด Download Download

ตารางสอนประจำชั้นเรียน สำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

ตารางสอนนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ( หลักสูตร Modern Language Program : MLP )
ประถมศึกษา มัธยมศึกษา
ประถมศึกษา 1 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 1 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 2 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 2 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 3 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 3 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 4 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 4 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 5 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 5 ดาว์นโหลด
ประถมศึกษา 6 ดาว์นโหลด มัธยมศึกษา 6 ดาว์นโหลด
Classroom Timetable Student 2019 ( English Program : EP )
Primary Secondary
Primary 1 - 6 Download Secondary1 - 6 Download

ACSP AFTER SCHOOL ACTIVITIES ประจำปีการศึกษา 2562
จะดีแค่ไหนถ้าช่วงเวลาหลังเลิกเรียนของลูกๆ กลายเป็นช่วงเวลาที่ได้ สุข สนุก และเสริมทักษะ!! ACSP AFTER SCHOOL ACTIVITIES พบกับหลากหลายกิจกรรมที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ ทุกความสามารถและทุกเรียนรู้

รายละเอียดกิจกรรม ACSP AFTER SCHOOL ACTIVITIES
Art & Design
ดาวน์โหลด
Basketball ดาวน์โหลด
Chinese ดาวน์โหลด
Football ดาวน์โหลด
Math ดาวน์โหลด
Music Center ดาวน์โหลด
Pingpong ดาวน์โหลด
Swim ดาวน์โหลด
ThaiClassic ดาวน์โหลด
Interdance ดาวน์โหลด