พิมพ์บรรยายหน่วยที่ 3 เปรียบเทียบประสิทธิภาพของอุปกรณ์

......ชุดสาธิตการเปรียบเทียบหลอดไฟ
อุปกรณ์นี้จะทำหน้าที่เปรียบเทียบอยู่ 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือการเปรียบเทียบระหว่างบัลลาสต์ที่ใช้กันทั่วไปขนาด 20 วัตต์ กับบัลลาสต์นิรภัยประหยัดไฟเบอร์ 5 ขนาด 18 วัตต์และการเปรียบเทียบระหว่างหลอดอินแคนเดสเซนต์กับหลอดคอมแพคฟลูออเรสเซนต์ต่อมาทางการไฟฟ้าฯ ได้นำเต้ารับมาติดเพิ่มเติม เพื่อทำให้อุปกรณ์เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพราะสามารถที่จะนำเอาเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่ใช้ไฟไม่เกิน 800 วัตต์ เช่น พัดลม โทรทัศน์ วิทยุ ฯลฯ มาทดสอบเพื่อให้ได้ค่าการกินไฟที่แท้จริง

......ชุดสาธิตการเปรียบเทียบเครื่องปรับอากาศ
อุปกรณ์ชิ้นนี้ การใช้งานไม่ค่อยยุ่งยาก เพียงเปิดเบรกเกอร์ที่ด้านหลังอุปกรณ์ 3 ตัว และด้านหน้าอีก 3 ตัว ตั้งเวลาตามต้องการแล้วกดปุ่ม RUN เครื่องจะทำงาน เมื่อเครื่อง ทำงานให้สังเกตที่มัลติมิเตอร์ อ่านค่าในช่องวัตต์แล้วเปรียบเทียบกับ แอร์เบอร์ 5 จะใช้ไฟประมาณ 800-1,000 วัตต์ แอร์ธรรมดาจะกินไฟประมาณ 1,200 - 1,400 วัตต์ถ้าค่าที่อ่านได้คลาดเคลื่อนไปจากนี้ควรเรียกช่างใกล้โรงเรียนมาตรวจสอบดูเพื่อให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

ห้องเรียนสีเขียว
Green Learning Room
http://www.act.ac.th/act_greenroom/active_b2.html
Web Page Maker, create your own web pages.