โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP Finance
 
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายปีการศึกษา2561 HOME >ACSP FINANCE
 
   
  รายละเอียดค่าใช้จ่ายปีการศึกษา2561

ฝ่ายการเงิน : 02-3847491-6 ต่อ 111 , 112 , 113 , 114 , 115


 เรียน ท่านผู้ปกครอง

     โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความร่วมมือด้วยดี ในการปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนว่าด้วยการชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ในปีการศึกษา 2561 ที่ผ่านมาและในปีการศึกษา 2561 นี้ โรงเรียนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ปกครองด้วยดีเช่นเคย โดยมีอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561  ดังนี้     


อัตราค่าเทอมปีการศึกษาภาคเรียนที่ 2/2561 มีดังนี้
โปรแกรม Modern Language Program (MLP)

ระดับชั้น

จำนวนเงิน

ประถมศึกษาปีที่ 1

21,150.00  บาท

ประถมศึกษาปีที่ 2

22,350.00  บาท

ประถมศึกษาปีที่ 3

22,650.00  บาท

ประถมศึกษาปีที่ 4

20,150.00  บาท

ประถมศึกษาปีที่ 5

21,650.00  บาท

ประถมศึกษาปีที่ 6

18,650.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 1

18,110.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 2

18,110.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 3

18,110.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 4

15,845.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 5

15,845.00  บาท

มัธยมศึกษาปีที่ 6

15,845.00  บาท

โปรแกรม English Program (EP)

ระดับชั้น ( Level )

จำนวนเงิน ( Amount )

ประถมศึกษา (Primary)   1

72,970.00 บาท

ประถมศึกษา (Primary)   2

72,970.00 บาท

ประถมศึกษา (Primary)   3

72,970.00 บาท

ประถมศึกษา (Primary)   4

69,180.00 บาท

ประถมศึกษา (Primary)    5

69,680.00 บาท

ประถมศึกษา (Primary)    6

69,680.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary)  1

59,430.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary)  2

59,430.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary)  3

59,480.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary)  4

58,730.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary) 5

58,730.00 บาท

มัธยมศึกษา (Secondary) 6

58,730.00 บาท

Download เอกสารค่าใช้จ่ายประจำปีการศึกษา 2/2561
โปรแกรม Modern Language Program (MLP) โปรแกรม English Program (EP)
เอกสารแจ้งค่าเทอม (MLP) Download เอกสารแจ้งค่าเทอม (EP)
แบบฟอร์มการชำระค่าเทอม (MLP) Download Bill Payment (EP)


เริ่มชำระได้ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2561

ผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการเรียนได้ 2 วิธี ดังนี้
1.ชำระผ่านเคาน์เตอร์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ ตามระยะเวลาที่กำหนด
โดยใช้ แบบฟอร์มชำระเงิน (ด้านหลัง)  หรือ สามารถ Download ได้ที่ www.acsp.ac.th
2.ชำระที่ ฝ่ายการเงินของโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ ด้วยเงินสด , แคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่าย
โรงเรียน อัสสัมชัญสมุทรปราการ” หรือ บัตรเครดิตวีซ่า, มาสเตอร์ (คิดค่าธรรมเนียม 2 %),
บัตรกสิกร CGA (ไม่คิดค่าธรรมเนียม)
เวลาทำการ 
วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา         07.00 – 17.00 น.
วันเสาร์  เวลา         07.00 – 12.30 น.

ฝ่ายการเงิน  :  02-3847491-6 ต่อ 111 , 112 , 113 , 114 , 115

             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.