โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The First semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
 
  ตารางสอบเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ HOME >Exam Schedule For Student
     

 

 

ตารางสอบกลางภาคภาคเรียนที่ 1 /2561และปลายภาคเรียนที่ 1 /2561 (ม.6)
Midteam Exam Schedule 1/2561 and Final Exam Schedule 1/2561 (M.6)

ระดับชั้น วันเวลาในการสอบ หมายเหตุ
มัธยมศึกษาปีที่ 1 วันอังคารที่ 31 ก.ค. และ วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561 สอบกลางภาค
มัธยมศึกษาปีที่ 2 วันพุธที่ 1 ส.ค. และ วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 2561 สอบกลางภาค
มัธยมศึกษาปีที่ 3 วันพุธที่ 1 ส.ค. และ วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 2561 สอบกลางภาค
มัธยมศึกษาปีที่ 4 วันอังคารที่ 31 ก.ค. ,วันพุธที่ 1 ส.ค. และ วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 2561 สอบกลางภาค
มัธยมศึกษาปีที่ 5 วันอังคารที่ 31 ก.ค. ,วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. และ วันศุกร์ที่ 3 ส.ค. 2561 สอบกลางภาค
มัธยมศึกษาปีที่ 6 วันอังคารที่ 31 ก.ค. ,วันพุธที่ 1 ส.ค. และ วันพฤหัสบดีที่ 2 ส.ค. 2561 สอบปลายภาค
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ( MLP/EP) MLP EP
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ( MLP/EP ) MLP EP

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

MLP EP
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.