โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The second semester of academic year 2017
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
 
  ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560 HOME >Exam Schedule For Student
     
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560

   
18, 20,22 ธ.ค.2560 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 - 6
19, 21 ธ.ค. 2560 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
 
 
 

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2 /2560
Midterm Exam Schedule 2/2560

มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ( MLP/EP)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ( MLP/EP )
มัธยมศึกษาปีที่ 6 ( MLP/EP )

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

MLP EP
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.