โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
 
  ตารางสอบเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ HOME >Exam Schedule For Student
     

 

 

ตารางสอบปลายภาคภาคเรียนที่ 1 /2561
Final Exam Schedule 1/2561

ระดับชั้น วันเวลาในการสอบ หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 1- 3 วันจันทร์ที่ 24 , วันพุธที่ 26 และวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 MLP / EP
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 21 , วันอังคารที่ 25 และวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 MLP / EP
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันศุกร์ที่ 21 , วันอังคารที่ 25 และวันพฤหัสบดีที่ 27 กันยายน 2561 MLP / EP
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วันจันทร์ที่ 24 , วันพุธที่ 26 และวันศุกร์ที่ 28 กันยายน 2561 MLP / EP
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 MLP EP
ตารางสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 MLP EP
ตารางสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 MLP EP
เนื้อหาข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1- 6 MLP EP
เนื้อหาข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 MLP EP
เนื้อหาข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 MLP EP
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.