โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The First semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
 
  ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560 HOME >Exam Schedule For Student
     
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560

   
27 ก.พ., 2 มี.ค. 2561 ประถมศึกษาปีที่ 1- 3
26 ก.พ., 28 ก.พ. 2561 ประถมศึกษาปีที่ 4- 6
27 ก.พ., 2 มี.ค. 2561 มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3
26 , 28 ก.พ., 2 มี.ค. 2561 มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5
 

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2 /2560
Final Exam Schedule 2/2560

ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ( MLP/EP) MLP EP
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ( MLP/EP)
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ( MLP/EP )

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6

MLP EP

สรุปเนื้อหาออกข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

MLP EP
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.