โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : 1st semester 2019
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
 
  ตารางสอบเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ HOME >Exam Schedule For Student
     

 

 

ตารางสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2 /2561
Final Exam Schedule 2/2561

ระดับชั้น วันเวลาในการสอบ หมายเหตุ
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 วันศุกร์ที่ 22 , วันอังคารที่ 26 และวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 MLP / EP
มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 วันศุกร์ที่ 22 , วันอังคารที่ 26 และวันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 MLP / EP
ประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันจันทร์ที่ 25 , วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์และวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 MLP / EP
มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 วันจันทร์ที่ 25 , วันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์และวันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562 MLP / EP
ตารางสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 MLP/EP
ตารางสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 MLP/EP
ตารางสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 MLP/EP
เนื้อหาข้อสอบ ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 MLP EP
เนื้อหาข้อสอบ มัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 MLP EP
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.