โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
evaluation and measurment section
 
  เอกสารงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2560 HOME >ACSP Evaluation and Measurment Section
     
   
  หน่วยงานวัดผล เอกสารงานวัดและประเมินผล ปีการศึกษา 2560

หมายเหตุ : ติดต่องานวัดผล กด 200-201
 
ปพ.คุณลักษณะ ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับประถมศึกษา
ป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6
ป.1/1 ป.2/1 ป.3/1 ป.4/1 ป.5/1 ป.6/1
ป.1/2 ป.2/2 ป.3/2 ป.4/2 ป.5/2 ป.6/2
ป.1/3 ป.2/3 ป.3/3 ป.4/3 ป.5/3 ป.6/3
ป.1/4 ป.2/4 ป.3/4 ป.4/4 ป.5/4 ป.6/4
ป.1/5 ป.2/5 ป.3/5 ป.4/5 ป.5/5 ป.6/5
ป.1/6 ป.2/6 ป.3/6 ป.4/6 ป.5/6 ป.6/6
ป.1/7 ป.2/7 ป.3/7 ป.4/7 ป.5/7 ป.6/7
ป.1/8 ป.2/8 ป.3/8 ป.4/8 ป.5/8 ป.6/8
 
ระดับมัธยมศึกษา
ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ม.5 ม.6
ม.1/1 ม.2/1 ม.3/1 ม.4/1 ม.5/1 ม.6/1
ม.1/2 ม.2/2 ม.3/2 ม.4/2 ม.5/2 ม.6/2
ม.1/3 ม.2/3 ม.3/3 ม.4/3 ม.5/3 ม.6/3
ม.1/4 ม.2/4 ม.3/4 ม.4/4 ม.5/4 ม.6/4
ม.1/5 ม.2/5 ม.3/5 ม.4/5 ม.5/5 ม.6/5
ม.1/6 ม.2/6 ม.3/6 ม.4/6 ม.5/6 ม.6/6
ม.1/7 ม.2/7 ม.3/7 ม.4/7 ม.5/7 ม.6/7
ม.1/8 ม.2/8 ม.3/8 ม.4/8 ม.5/8 ม.6/8
ม.4/9 ม.5/9 ม.6/9
 
แบบฟอร์มใบร่างมือ ประจำปีการศึกษา 2560
ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.