โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
Untitled Document
 
  สารจากท่านผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ | ภราดา ทักษบุตร ไกรประสิทธิ์ HOME > Director Message
 
 

เรียนคณะครู ท่านผู้ปกครองและลูกนักเรียนที่รักทุกท่าน...

    เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษาใหม่ 2559 บราเดอร์และคณะครูขอต้อนรับนักเรียนและท่าน ผู้ปกครองทุกท่านเข้าสู่รั้วแดงขาวอัสสัมชัญสมุทรปราการอีกครั้ง  ในปีนี้โรงเรียนของเราเชิญ ภราดาอนุศักดิ์ นิธิภัทราภรณ์ (อดีตผู้อำนวยการ โรงเรียนอัสสัมชัญระยอง, โรงเรียนเซนต์คาเบรียล, โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่) มาเป็นที่ปรึกษาผู้อำนวยการ เป็นผู้วางนโยบายและเป็นผู้ขับ เคลื่อนฝ่ายวิชาการ เพื่อการวัดมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน เพื่อเราจะได้ทราบว่า เราอยู่ระดับใด ในมาตรฐานสากล  รวมทั้งเราได้รับคณะครูใหม่เข้ามาจัดการเรียน การสอนกว่า 16 ท่าน สอดรับกับ จำนวนนักเรียนที่มีจำนวนมากขึ้น
จึงขอต้อนรับท่านมา ณ โอกาสนี้ 

    ในปีนี้คณะครูมีการวางแผนพัฒนาเรื่องของหลักสูตรวิชาการมีการติดต่อกับ
สถาบันเพื่อเตรียมวัดมาตรฐานต่างๆ อาทิ Cambridge ในวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ, ร่วมกับท่าน Dr.Zhou Gaoyu เลขาเอกท่านฑูตจีน
ประจำประเทศไทยด้านการศึกษาโดยมีเป้าหมายเพื่อสมัครเข้าร่วมและเปิดสถาบัน
ขงจื่อในการพัฒนาวิชาภาษาจีนในโรงเรียนของเราให้เข้มแข็งตามมาตรฐาน
ประเทศจีนต่อไป รวมทั้งในรายวิชาอื่นๆ อีกทั้งวางเป้าเพื่อเตรียมนักเรียน
เข้าแข่งขันทางวิชาการ,การกีฬา,กิจกรรม ฯลฯ ในสถาบันต่างๆ ทั้งในระดับจังหวัด ภาค ไปจนถึงระดับประเทศด้วย อาคารหลุยส์มารีใหม่ที่ประกอบด้วยโภชนาคาร
ชั้นที่ 1, ห้องสมุดประถมศึกษาชั้นที่ 2 (เพิ่มห้องปฎิบัติการในรายวิชา
ต่างๆ จำนวน 9 ห้องบริเวณโรงอาหารชั้น 2 เดิม), ห้องสมุดมัธยมศึกษาชั้นที่ 3,
นาฏศิลป ดนตรีไทยชั้นที่ 4 และห้องโยธวาทิต ดนตรีสากลห้องเรียนดนตรีส่วนตัว
จำนวน 9 ห้องชั้นที่ 5 ซึ่งอาคารนี้จะแล้วเสร็จพร้อม Sky Walkนามสามัคคีนฤมิต เชื่อมทุกอาคารเรียนจบในเดือนตุลาคมนี้ บราเดอร์ต้องขออภัยในความล่าช้า อันเกิดจากการเพิ่มพื้นที่ห้องต่างๆรวมทั้งเปลี่ยนวัสดุที่มีคุณภาพมากขึ้น  เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกๆ นักเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการทุกคน  จึงแจ้งมาเพื่อขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น

    บราเดอร์ขอเน้นย้ำให้พวกเราทุกคนเหมือนปีการศึกษาที่ผ่านมา ขอให้พวกเรากำหนวางเป้าหมาย  ส่วนตัว ไม่ต้องไปมุ่งแข่งขันกับใครมากมาย แต่ให้แข่งขันกับตัวเองในการเรียนว่าเราต้องดีกว่าเดิม เพื่อให้ได้ผลการเรียนที่ดีกว่าปีการศึกษาที่แล้ว เพราะพวกเราเติบโตขึ้นทุกวันเราคงไม่มีทิศทางที่น้อยหรือแย่ลงกว่าเดิม เพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองมีความสุข มีกำลังใจในการทำธุรกิจการงานของท่านต่อไป นอกเหนือจากการเพิ่มพูนความรู้วิชาการ คณะครูยังเน้นการอบรมให้พวกเราเป็นคนดี ซึ่งปีนี้บราเดอร์ได้นิมนต์พระสงฆ์ที่มีความรู้ทางธรรม มาร่วมกับคุณครูในการเรียนจริยะทุกระดับชั้นเหมือนปีการศึกษาที่แล้ว

ขอพระผู้เป็นเจ้า แม่พระอัสสัมชัญ นักบุญหลุยส์มารี อำนวยพรให้ลูกๆ นักเรียนทุกคนให้ประสบความสำเร็จในการเรียนในปีการศึกษาใหม่นี้ทุกคน

   
     
         
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.