โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : Summer Course 2019
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  visitor menu  
 
 
ACSP ACADEMIC AWARDS DAY
 
  วันรับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560 HOME >ACADEMIC AWARDS DISTRIBUTION
     
   
 

วันรับรางวัลเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2560
ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
ในวันอาทิตย์ที่ 15 กรกฏาคม พ.ศ. 2561
ณ หอประชุมรัชตสมโภช ชั้น 4 อาคารหลุยส์ มารี

เกณฑ์การพิจาณาการได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ( Criteria for Certificate & Diploma )
Download เกณฑ์การพิจาณาการได้รับเกียรติบัตรเรียนดี ( Criteria for Certificate & Diploma )
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี 3 ปีซ้อน ( Diploma ) ประจำปีการศึกษา 2560
ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 6(ศิษย์เก่า)
นักเรียนที่ได้รับรางวัลเรียนดี ( Certificate ) ประจำปีการศึกษา 2560
ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
ประถมศึกษาปีที่ 1 มัธยมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 มัธยมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3 มัธยมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 มัธยมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5 มัธยมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 6
นักเรียนที่ได้รับเหรียญรางวัลคะแนนสูงสุด ประจำปีการศึกษา 2560
หลักสูตร MLP (ประถมศึกษา) หลักสูตร EP (Primery)
หลักสูตร MLP (มัธยมศึกษา) หลักสูตร EP (Secondary)
นักเรียนที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมสูงสุดทุกรายวิชา ประจำปีการศึกษา 2560
รวมระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (MLPและEP)
 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.