โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
  | HOME | SITE MAP | CONTACT US  
Untitled Document
 
   
 
 
 
โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
   
  INFORMATION ACSP ||
ขอต้อนรับนักเรียนเข้าสู่โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 // Welcome back to Assumption Samutprakarn School : The Second semester of academic year 2018
 
  โรงเรียนอัสสัมชัญสมุทรปราการ .: Assumption Samutprakarn School :.
 
  teacher menu  
 
 
  การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561 HOME >Announcement of final exam 1/2561
     

 

การประกาศผลสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2561
และกำหนดการเรียนเพื่อพัฒนาคะแนน
นักเรียนและผู้ปกครองตรวจสอบข้อมูล ดังนี้

ระดับประถมศึกษา ทั้ง 2 แผนก

วันที่ 5 ตุลาคม 2561
     ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2561 จาก Website ของโรงเรียน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
     นักเรียนที่ต้องเรียนเพื่อพัฒนาคะแนนปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนแต่งกายสวมชุดนักเรียน
 • นักเรียนรายงานตัวในเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังคำชี้แจงในการเรียนเพื่อพัฒนาคะแนนตามสถานที่ดังนี้
 • ระดับชั้น ป.1 – ป.4 รายงานตัวที่ชั้นเรียนของตนเอง
 • ระดับชั้น ป.5 รายงานตัวใต้อาคารหลุยส์ชาแนล
 • ระดับชั้น ป.6 รายงานตัวใต้อาคารมงฟอร์ต
 • เวลา 08.30 น. รับใบลงทะเบียนเพื่อพัฒนาคะแนนกับครูประจำชั้นและเรียนเพื่อพัฒนาคะแนนตามตารางที่กำหนด
 • เมื่อนักเรียนสอบซ่อมเสริม ผ่าน ทุกรายวิชา ให้นำใบพัฒนาคะแนนติดต่อส่งคุณครูประจำชั้นเพื่อรับการอนุญาต กลับบ้านได้
 • กรณีที่กลับก่อนเวลา คุณครูประจำชั้นให้นักเรียนนำใบพัฒนาคะแนนลงมาให้ผู้ปกครองรับทราบและเซ็นชื่อกำกับ จากนั้นนักเรียนนำใบพัฒนาคะแนนส่งคุณครูประจำชั้นเพื่อรับใบอนุญาตกลับบ้านได้
 • เวลาในการเรียนซ่อมเสริมและพัฒนาคะแนนตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 15.30 น.
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน จนกว่าจะพัฒนาคะแนนเสร็จสิ้น

ระดับมัธยมศึกษา ทั้ง 2 แผนก

วันที่ 6 ตุลาคม 2561 
     ประกาศผลสอบปลายภาค 1/2561 จาก Website ของโรงเรียน

วันที่ 8 ตุลาคม 2561 
     นักเรียนที่ต้องซ่อมเสริมปฏิบัติดังนี้

 • นักเรียนแต่งกายสวมชุดนักเรียน
 • นักเรียนรายงานตัวที่ Sport center ในเวลา 08.00 น. เพื่อรับฟังข้อมูลจากฝ่ายวิชาการ
 • เวลา 08.30 น. รับใบลงทะเบียนซ่อมเสริมกับครูประจำชั้นตามตารางที่กำหนด
 • นักเรียนที่ได้ผลการเรียน “มส” เมื่อซ่อมเสริมเวลาเรียนเรียบร้อยแล้ว และได้รับการอนุมัติจากฝ่ายวิชาการ  จะได้รับผลการเรียนระดับเกรด 1 เท่านั้น
 • ไม่อนุญาตให้นักเรียนออกนอกโรงเรียน จนกว่าจะซ่อมเสริมเสร็จสิ้น

วันที่ 29 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2561  (ซ่อมเสริม ครั้งที่ 2)

 • วันที่ 29 ตุลาคม 2561 เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังซ่อมเสริมไม่ผ่านในครั้งที่ 1
 • วันที่ 29 ตุลาคม – 3 พฤศจิกายน 2561 ซ่อมเสริมครั้งที่ 2 นักเรียนติดต่อครูผู้สอน โดยใช้เวลาว่างนอกเหนือจากเวลาเรียนปกติเท่านั้น (นักเรียนได้เกรดตามปกติ)

วันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561  (ซ่อมเสริม ครั้งที่ 3)

 • วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เชิญผู้ปกครองนักเรียนที่ยังซ่อมไม่ผ่านในครั้งที่ 2 เพื่อหาแนวทางในการซ่อมเสริมต่อไป
 • ระหว่างวันที่ 12 - 16 พฤศจิกายน 2561 นักเรียนดำเนินการซ่อมเสริมครั้งที่ 3 เมื่อซ่อมเสริมผ่านโดยมีลายเซ็นจากครูผู้สอนแล้ว (นักเรียนจะถูกปรับเป็นเกรด 1 ทุกกรณี)

หมายเหตุ :

 1. ทางโรงเรียนมีอาหารกลางวันจำหน่าย (ชำระโดยใช้บัตรนักเรียนหรือเงินสด)
 2. การซ่อมเสริมครั้งที่ 2 และครั้งที่ 3 ให้นักเรียนติดตามกับครูประจำวิชาในช่วงเวลาพักกลางวันและหลักเลิก
ดูผลการสอบและเปลี่ยนรหัสผ่าน ดาว์นโหลดคู่มือการใช้งาน
ระดับชั้น ตารางสอบซ่อม MLP ตารางสอบซ่อม EP
ประถมศึกษาปีที่ 1- 3
ประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
 

หมายเหตุ :

 • ระดับประถมศึกษา ข้อมูลจะอัพเดทผลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 5 ตุลาคม เวลา 15.30 น.
 • ระดับมัธยมศึกษา ข้อมูลจะอัพเดทผลอย่างเป็นทางการในวันที่ 6 ตุลาคม เวลา 15.30 น. เป็นต้นไป
 • USERNAME คือเลขประจำตัว 5 หลัก , PASSWORD : ACSP1234 (กรุณาเปลี่ยนรหัสผ่านหลังจากใช้งานครั้งแรก)
 • มีปัญหาการใช้งาน ติดต่อ งานวัดและประเมิณผลฯ ต่อ 201

 

 
             
 
footer
| HOME | VISITOR | STUDENT | PERSONNEL | ALUMNI | ENGLISH PROGRAM | SITE MAP | CONTACT US
419/1389 Theparak Rd., Amphur Muang, Samutprakarn 10270 Tel : 0-2384-7491-6 Fax : 0-2384-0445 E-mail : acsp@acsp.ac.th
Copyright © 2010 Network Center, Assumption Samutprakarn School. All rights reserved.